Wat ik kan bieden        


 

Casemanagement

----------

 Opzetten van casemanagement

Beoordelen en herzien van bestaand casemanagement
Advies bij gecompliceerde casussen
Begeleiding van leidinggevenden
Begeleiding van individuele medewerkers
Contacten met arbodienstverlener en UWV
Toetsen van casussen aan wettelijke normen

 

----------

Als casemanager ROV speel ik een belangrijke rol bij het re-integratieproces van een zieke medewerker. Dit door zowel werkgever als medewerker van het juiste advies te voorzien, te begeleiden en te zorgen dat tijdig de juiste interventies plaatsvinden.----------

Door mijn jarenlange ervaring en de vele medewerkers die ik heb mogen begeleiden heb ik veel ervaring opgedaan in het casemanagement. Eén van de ervaringen is dat iedere werkgever en medewerker zijn of haar eigen verhaal heeft.
Trajecten zijn nooit hetzelfde. Vaak vragen trajecten creativiteit in denken en handelen en zijn er onverwachte wendingen. Dat maakt het vak van casemanager voor mij zo boeiend.

 

Risicomanagement

----------

Organisatieanalyse
Risicobeoordelingen
Beheren van geldstromen sociale zekerheid
Besparingsmogelijkheden
Advisering

 


----------

 Als risicomanager sociale zekerheid zorg ik voor goed inzicht in de geldstromen sociale zekerheid binnen uw organisatie door het inventariseren van de risico's.

Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt met besparingsmogelijkheden en aanbevelingen.

 

----------

Als afgestudeerde risicomanager sociale zekerheid help ik u graag om de gelden sociale zekerheid goed in te zetten door een preventieve aanpak in plaats van een correctieve aanpak.
 

 

Verzuimadvies


----------

 

 Adviezen van bedrijfsartsen over de belastbaarheid van medewerkers omzetten in geschikte re-integratie mogelijkheden

Sparringpartner bij verzuimcases
Toetsen verzuimdossiers aan de Wet Verbetering Poortwachter

 

----------


Een wezenlijk onderwerp in het gehele verzuimtraject is goede dossiervorming. Regelmatig overleg met medewerkers en het uitdagen van deze medewerkers is hierbij belangrijk om zeker te stellen dat er geen kansen worden gemist in het re-integratietraject. 
Doel is om de verzuimcijfers positief te beïnvloeden.

----------

Doordat de vele verschillende medewerkers die ik begeleid heb ken ik inmiddels de klappen van de zweep. Graag wil ik deze opgedane kennis en ervaring op een positieve manier inzetten in uw bedrijf.  


Bij duurzame inzetbaarheid van een medewerker wordt er gekeken naar gezondheid, motivatie, betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. 

Wat is er voor nodig om een medewerker – ook in de toekomst - in goede gezondheid en productief aan het werk te houden?

Geen enkele bedrijfscultuur, medewerker of verzuimsituatie is hetzelfde. Of we nu praten over casemanagement, risicomanagement of verzuimadvies: het is altijd maatwerk.  Daarom bied ik geen standaardoplossingen, maar begin ik altijd met een vrijblijvende intake. Hierbij stem ik mijn diensten van tevoren af op uw wensen. Dan hebben we ook alleen maar positieve verrassingen.  

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn