Casemanagement

Verzuim casemanagement

Bij verzuim casemanagement staat de re-integratie van de medewerker centraal. Het doel is om de medewerker zo snel en duurzaam mogelijk te laten re-integreren, dit is in het belang van zowel medewerker als werkgever. Binnen de mogelijkheden van belastbaarheid moet de medewerker aan het arbeidsproces deel blijven nemen, daarnaast moeten de kosten voor de werkgever zo laag mogelijk gehouden worden.


Uitgangspunt hierbij is de inzetbaarheid van de medewerker, wat kan iemand nog wel. Vaak gaat dit verder dan alleen de medische klachten. Ook andere factoren spelen hierbij een rol in verzuim. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hierbij aan privéfactoren, werksituatie of arbeidswaardering. Door ook deze factoren inzichtelijk te krijgen kunnen de doelstellingen voor de re-integratie beter behaald worden en kan er gewerkt worden aan een duurzame terugkeer in het werkproces.

Tijdens dit hele proces spelen ook de wettelijke bepalingen (o.a. de Wet Verbetering Poortwachter) een grote rol. Doordat ik het gehele re-integratieproces begeleid, bewaak ik ook de gestelde wettelijke termijnen van bovenstaande wet. Ik hou, indien gewenst, contact met de medewerker en geef zowel werkgever en medewerker nuttige adviezen en tips.  De ervaring leert dat medewerkers die goed worden begeleid tijdens en na langdurig verzuim niet alleen sneller maar ook duurzamer aan de slag gaan.WIA  casemanagement

 Als uw bedrijf eigenrisicodrager is loopt de begeleiding van de (ex) medewerker ook nog na de 104 weken verzuim door. U bent dan in totaal 12 jaar verantwoordelijk voor de begeleiding van de (ex) medewerker.

Hierbij komen ook de kosten die de uitkering met zich meebrengt en eventuele re-integratie kosten voor uw rekening. Het maakt niet uit hoelang de medewerker bij u in dienst is geweest.

Dit is dus een kostenpost die echt enorm kan oplopen. Om deze kosten beheersbaar en zo laag mogelijk te houden moet een (ex)medewerker dus goed worden opgevolgd. Ofwel om de (ex)medewerker weer aan de slag te krijgen (als het UWV heeft beoordeeld dat er sprake is van een restverdiencapaciteit), of om op de juiste momenten een herbeoordeling aan te vragen en de uitkering via het UWV opnieuw te laten beoordelen. Door een herbeoordeling kan de uitkering van de (ex)medewerker wijzigen, zodat ook de kosten voor u als werkgever lager worden.

Tenslotte is het van belang dat de rekeningen van het UWV goed gecontroleerd worden. Zijn de medewerkers die door het UWV bij u worden gedeclareerd ook daadwerkelijk in dienst geweest én worden de juiste bedragen toegerekend?
Naast het verzuim casemanagement mag WIA casemanagement echt een specialisatie worden genoemd.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn